KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM

KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.

Để làm hồ sơ công bố sản phẩm thì buộc các nhà sản xuất, các đơn vị phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm tại các cơ sở uy tín, được nhà nước chỉ định. Đây hoạt động thử nghiệm, đánh giá và kiểm soát chất lượng thực phẩm, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu khác tùy lĩnh vực sản xuất.

Để đảm bảo kết quả luôn chính xác phòng PTKNNS đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025. Ngày 18/12/2015 phòng PTKNNS được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng AOSC trao Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học. Với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cung cấp kết quả Chính XácChất LượngBền Vững.

Tháng 10/2018: Trung tâm Nghiên cứu là 1 trong những phòng thí nghiệm đầu tiên đã hoàn thành đánh giá chuyển đổi phiên bản ISO17025:2017.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phòng PTKNNS còn có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với năng lực đáp ứng số lượng lớn các yêu cầu kiểm nghiệm trong cùng 1 thời điểm và đảm bảo kết quả chính xác – kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ ghép khối phổ (GC-MS/MS) và Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ghép khối phổ (CC-MS/MS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống tủ cấy an toàn sinh học và tủ ủ vi sinh để kiểm nghiệm chỉ tiêu vi sinh

 

Kiểm nghiệm thực phẩm thực hiện cho các nhóm chỉ tiêu chính sau (tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, có thể có những chỉ tiêu khác nhau):

  • Kiểm nghiệm vi sinh
  • Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
  • Kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y và chất kháng sinh.
  • Kiểm nghiệm ô nhiễm chất hữu cơ
  • Kiểm nghiệm Vitamins.
  • Kiểm nghiệm độc tố vi nấm
  • Phân tích thành phần dinh dưỡng

Bên cạnh đó, còn cần kiểm nghiệm chất lượng bao bì hoặc các chỉ tiêu theo qui định của một số loại sản phẩm riêng biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.