Kệ trồng rau gắn tường

Kệ trồng rau gắn tường với kích thước như sau: Cao 1,2m; Rộng 0.3m. Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa dung tích 50 lít. Các thanh giá đỡ chịu lực. 1 bộ Dinh dưỡng 1 lít, giá thể, cây con

Kệ trồng rau gắn tường96

975

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ thống rau thủy canh - Kệ trồng rau gắn tường

Mô Tả Sản Phẩm