Kệ trồng cây đứng

Kệ trồng cây đứng với kích thước như sau: Cao 1,2m, Rộng 0,6m. Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa dung tích 50 lít. 1 khung kệ. 1 bộ Dinh dưỡng 1 lít, giá thể, cây con

Kệ trồng cây đứng95

929

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ thống rau thủy canh - Kệ trồng cây đứng

Mô Tả Sản Phẩm