Kệ trồng cây áp tường

Kệ trồng cây áp tường với kích thước như sau: Cao 1,2m, Rộng 0,6m. Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa dung tích 50 lít. 1 khung kệ. 1 bộ Dinh dưỡng 1 lít, giá thể, cây con

Kệ trồng cây áp tường94

1004

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ thống rau thủy canh - Kệ trồng cây áp tường

Mô Tả Sản Phẩm