Kệ trồng rau chữ A có mái che

Kệ trồng cây chữ A đứng có mái che với kích thước như sau: Cao 2,2m ,Rộng 1,1m,. Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa dung tích 50 lít. Khung kệ có mái che. 1 bộ Dinh dưỡng 1 lít, giá thể

Kệ trồng rau chữ A có mái che93

466

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ thống rau thủy canh - Kệ trồng cây chữ A đứng có mái che

Mô Tả Sản Phẩm