Kệ trồng cây đứng 5 tầng có mái che

Kệ trồng cây đứng 5 tầng có mái che với kích thước như sau: Cao 2,5m ,Rộng 1m, Dài 2m 10 ống trồng cây, 120 lỗ trồng, 120 rọ nhựa. Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa dung tích 50 lít. Khung kệ có mái che. 1 bộ Dinh dưỡng 1 lít, giá thể

Kệ trồng cây đứng 5 tầng có mái che89

1058

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ thống rau thủy canh - Kệ trồng cây đứng 5 tầng có mái che

Mô Tả Sản Phẩm