Ớt chỉ thiên

LH: 0283 886 1061

Khổ qua

LH: 0283 886 1061

Dưa leo

LH: 0283 886 1061

Dưa lưới

LH: 0283 886 1061

Cà chua bi

LH: 0283 886 1061