Cải bẹ xanh

LH: 0283 886 1061

Nấm bào ngư xám

LH: 0283 886 1061

Đuôi Phụng

LH: 0283 886 1061

Đuôi công

LH: 0283 886 1061

Đế Vương Đỏ

LH: 0283 886 1061

Ngọc Ngân

LH: 0283 886 1061

Vạn Lộc

LH: 0283 886 1061

Phú Quý

LH: 0283 886 1061

Cung đàn xanh

LH: 0283 886 1061