THÔNG BÁO: Tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức

 • 26-07-2021 16:22
 • AHRD

THÔNG BÁO: Tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức...

Xem Thêm

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

 • 02-07-2021 12:23
 • AHRD

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2021...

Xem Thêm

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

 • 10-06-2021 11:29
 • AHRD

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

 • 30-12-2020 13:21
 • AHRD

Ngày 29/12/2020, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. T...

Xem Thêm

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 • 18-11-2020 14:12
 • AHRD

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm

Nấm Linh Chi nhu cầu tại Việt Nam

 • 21-09-2020 09:31
 • AHRD

Tại Việt Nam, Linh chi nuôi trồng chủ yếu là Ganoderma lucidum, có thể là giống địa phương hoặc giống nhập. Giống nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Xem Thêm