THÔNG BÁO: Tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức

Bài Viết Cùng Chủ Đề

THÔNG BÁO: Mời tham dự tuyển dụng viên chức năm 2021

Thư mời Tham dự tuyển dụng viên chức năm 2021...

Xem Thêm

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2021...

Xem Thêm

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 10/03/2020, Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trườ...

Xem Thêm

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

Ngày 29/12/2020, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. T...

Xem Thêm

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm