Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

Ngày 29/12/2020, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong chi uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng, xưởng, trại và tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan.

Văn nghệ chào mừng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, lao động và Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2020, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid, do thủ tục giấy tờ thực hiện hàng năm thường có sự thay đổi khi thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể về một số hoạt động như:

Về hoạt động nghiên cứu: Thực hiện 01 đề tài cấp sở Khoa học công nghệ;  Thực hiện 03 nhiệm vụ thuộc chương trình hỗ trợ triển khai ứng dụng Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh; Thực hiện 03 dự án cấp tỉnh và Triển khai thực hiện 18 nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở trong các lĩnh vực chọn tạo giống, canh tác cây trồng, bảo quản sau thu hoạch, nuôi cấy mô tế bào thực vật, vi sinh nấm dược liệu, thủy sản…. Hoàn thiện hồ sơ thực hiện 05 giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực: quy trình sản xuất trồng trọt (Dưa lưới, rau ăn lá) quy trình nhân giống in vitro, quy trình sản xuất Nhộng trùng thảo.

Về hoạt động tập huấn, đào tạo: Trong năm 2020, Trung tâm đã tổ chức 11 lớp đào tạo tập huấn do cán bộ trung tâm giảng dạy

Về hoạt động hợp tác và xúc tiến đầu tư: Trung tâm tham gia thực hiện chương trình hợp tác với 02 huyện Củ Chi, Cần Giờ. Trung tâm đã đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm, tham dự các hội thảo, hội nghị chuyên ngành…

Về hoạt động sản xuất, cung cấp giống và chuyển giao mô hình: Từ việc hoàn thiện qui trình kỹ thuật, mô hình sản xuất thông qua ứng dụng kết quả hoạt động nghiên cứu, Trung tâm đã chuyển giao 05 qui trình kỹ thuật về sản xuất dưa lưới, sâm bố chính,…Triển khai sản xuất và cung cấp trên 01 triệu cây giống các loại có chất lượng cho các hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nông dân.

Về công tác hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm, thực hiện phân tích kiểm nghiệm nông sản: Hoàn thành chương trình đánh giá tái công nhận bởi AOSC cho 60 phép thử hóa lý và 07 phép thử vi sinh với tổng cộng 112 chỉ tiêu với hiệu lực chứng chỉ công nhận mới là 60 tháng.

Khen thưởng cán bộ công đoàn xuất sắc năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các phòng, xưởng, trại, tổ chuyên môn và của toàn thể viên chức, lao động trong Trung tâm. Đồng chí đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp có tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các bộ phận đối với các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để toàn thể viên chức, người lao động cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời khắc phục.

Ông Phạm Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát biểu tại hội nghị

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ông Phạm Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể là:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung nghiên cứu thường xuyên, đề tài cấp tỉnh theo đề cương được duyệt.

- Xây dựng và trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao các mô hình sản xuất, giống cây trồng; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo.

- Thực hiện dịch vụ phân tích kiểm nghiệm nông sản đi vào hoạt động ổn định.

- Dự án xây dựng các mô hình phục vụ nghiên cứu và sản xuất thủy sản tại Cần Giờ tiếp tục triển khai thực hiện.

- Dự án Mua thiết bị xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến nông sản tiếp tục triển khai thực hiện.

- Xúc tiến đầu tư: tham gia các hội chợ, hội thảo, duy trì trang web đơn vị.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân

Ký kết giao ước thi đua tập thể năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Nghiên cứu

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2021./.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

 

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề

THÔNG BÁO: Mời tham dự tuyển dụng viên chức năm 2021

Thư mời Tham dự tuyển dụng viên chức năm 2021...

Xem Thêm

THÔNG BÁO: Tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO: Tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức...

Xem Thêm

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2021...

Xem Thêm

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 10/03/2020, Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trườ...

Xem Thêm

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Xem Thêm