Module bàn trồng rau thủy canh 8 ống

Module bàn trồng rau thủy canh 8 ống với kích thước như sau: Rộng 1,5m, Cao 0,8 m, 8 ống trồng cây, Hệ thống dẫn nước hồi lưu. Thùng chứa. Khung kệ. Dung dịch Dinh dưỡng, giá thể.

Module bàn trồng rau thủy canh 8 ống91

979

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-