Hệ thống chậu trồng tưới nhỏ giọt

Hệ thống chậu trồng tưới nhỏ giọt gồm: Cao 0,5m, Khung kệ đỡ chậu. Timer. Máy bơm, Hệ thống lọc nước. Hệ thống nhỏ giọt. Thùng chứa dung tích 50 lít 1 bộ Dinh dưỡng. 1 bịch hạt giống tùy chọn

Hệ thống chậu trồng tưới nhỏ giọt90

984

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-