Cá dĩa Bông Xanh

Cá Đĩa (người miền Nam gọi là cá Dĩa)

Cá dĩa Bông Xanh76

15 - 20 cm

1542

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-