Cá dĩa Bồ câu

Thuộc loài: Cá dĩa tại Việt Nam rất hiếm có dạng thuần chủng. Hai loài cá dĩa nguyên thủy bao gồm: dĩa đỏ Symphysodon discus và dĩa xanh Symphysodon aequifasciatus.

Cá dĩa Bồ câu73

1139

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-