Tép ông đỏ

Tép Ong đỏ (Red Bee Shrimp) với những sọc trắng và sọc đỏ đậm xen kẻ chạy dọc khắp cơ thể của chúng. Tép Ong Đỏ luôn được coi là ông hoàng của dòng tép cảnh, nếu đã chơi tép đến tầm chuyện nghiệp (hoặc bán chuyên), bể tép cảnh của bạn không thể thiếu Ong Đỏ.

Tép ông đỏ70

3cm

1333

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-