Nhộng trùng thảo

Nhộng trùng là một dạng kí sinh giữa một loài nấm túi có tên khoa học là Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trùng thuộc chi Thitarodes. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis

Nhộng trùng thảo119

1238

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-