Trúc nhật lá đốm

Cây Trúc Nhật Đốm thuộc dạng cây bụi lá màu, sống tốt trong bóng râm hoặc trong nhà, cây có lá đốm vàng xanh cũng bởi vì thế mà cây được gọi là cây trúc nhật đốm.

Trúc nhật lá đốm109

1021

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-