Trầu bà lá vàng

Cây trầu bà vàng thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng, cây có thể trồng chậu đứng làm cây trầu bà vàng leo cột, chậu đất để bàn hay trồng trong nước chậu thủy tinh (cây trầu bà vàng trong nước). Cây trầu bà vàng cũng được làm cây trồng viền- cây trồng nền trong cảnh quan nhất là dưới các chân cầu vượt, bồn cây

Trầu bà lá vàng108

1002

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-