Trầu bà lá xanh

Cây trầu bà lá xanh giúp xua đi tà ma, chướng khí và góp phần mang lại sức khỏe, mang lại mảng xanh trong văn phòng, xua tan mệt mỏi trong công việc

Trầu bà lá xanh107

1062

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-