Triệu chuông

Cây hoa triệu chuông có tên tiếng Anh: Million Bells. Solanaceae có nguồn gốc từ Nam Mỹ

Triệu chuông106

1006

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

-