Sản xuất bột thanh long ruột đỏ bằng phương pháp sấy thăng hoa

  • 15-05-2020 09:57
  • ahrd

Bột làm từ trái thanh long ruột đỏ được ứng dụng để làm màu thực phẩm thay màu hóa học, ứng dụng vào công nghệ chế biến các sản phẩm bánh mì, yaout, rau câu, kẹ...

Xem Thêm

Nghiên cứu tính kháng sinh của tinh dầu nghệ (Curcuma langa) và ứng dụng trong bảo quản tôm khô

Tinh dầu nghệ có khả năng kháng khuẩn và nấm mốc rất tốt. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá khả năng kháng vi sinh của tinh dầu nghệ lên 2 chủng...

Xem Thêm

Khảo sát ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng của quả dưa lưới ruột xanh Cucumis melo L. var. reticulatus trong thời gian bảo quản

Độ chín thu hoạch là yếu tố quan trọng để xác định thời gian bảo quản và chất lượng rau quả (hình dạng, cấu trúc, hương vị, dinh dưỡng) [6]. Trong quá trình phá...

Xem Thêm