Ảnh hưởng của nồng độ GA3, BA và thời điểm xử lý đến chất lượng hoa lan Hồ điệp Taida pearl tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của nồng độ GA3, BA và thời điểm xử lý đến chất lượng hoa lan Hồ điệp Taida pearl tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Bùi Văn Sơn, Trần Văn Lâm, Tô Thị Thùy Trinh, Hoàng Đắc Hiệt

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

 

TÓM TẮT:

 Nhằm tăng khả năng ra hoa và nâng cao chất lượng hoa của lan Hồ Điệp tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý với các nồng độ GA3, BA khác nhau và các thời điểm xử lý khác nhau. Kết quả cho thấy, xử lý hoa lan ở nồng độ BA/GA3: 120/60 ppm sau 1 tuần đưa vào xử lý lạnh cho tỷ lệ xuất hiện phát hoa cao (>87,6%), rút ngắn thời gian xuất hiện phát hoa xuống còn 41,28 ngày, tăng số hoa/cành lên 10,4 hoa và tăng chiều dài cành hoa lên 76,5 cm.

TỪ KHÓA: Menochilus sexmaculatus Fabricius, Coccinella transversalis Fabricius, thiên địch ăn mồi, phòng trừ sinh học.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

KỸ THUẬT TRỒNG LAN KIM TUYẾN

Việc sản xuất thương phẩm cây lan Kim Tuyến là điều tất yếu, đây sẽ là nguồn cung cấp dược liệu chữa bệnh, đồng thời mang lại thu nhập cho nông dân, góp phần bả...

Xem Thêm

Nông nghiệp Hữu cơ - Nền tảng Sản xuất Nông nghiệp Bền vững

Năm 2018, chính phủ ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018. Trong đó, về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu c...

Xem Thêm

Nghiên cứu hiệu lực kháng nấm Collectotrichum capsici gây bệnh thán thư trên cây ớt của phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học

Chitosan được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ dung dịch chitosan 5% trong acetic acid có và không có xử lý kết hợp H2O2 để chế tạo oligochitosan. Chế phẩm ol...

Xem Thêm

Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý và độ tuổi thích hợp đến khả năng ra hoa của lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) nhập nội trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm chủ động điều khiển sự ra hoa của lan Hồ Điệp theo ý muốn tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý lạnh với các thời gia...

Xem Thêm

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng Diaphania indica Sauders (Pyralidae - Lepidoptera) trên cây dưa leo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu nhằm cung cấp số liệu cơ bản về đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và t...

Xem Thêm

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học, khả năng ăn mồi của bọ rùa (Menochilus sexmaculatus fabricius) và (Coccinella transversalis fabricius) trên một số côn trùng gây hại chính trong nhà lưới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Loài bọ rùa M. sexmaculatus và C. transversalis khá phổ biến trên nhiều loại cây trồng và có ý nghĩa lớn trong kiểm soát các loài rệp gây hại. Ở điều kiện phòng...

Xem Thêm