Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học, khả năng ăn mồi của bọ rùa (Menochilus sexmaculatus fabricius) và (Coccinella transversalis fabricius) trên một số côn trùng gây hại chính trong nhà lưới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học, khả năng ăn mồi của bọ rùa (Menochilus sexmaculatus fabricius) và (Coccinella transversalis fabricius) trên một số côn trùng gây hại chính trong nhà lưới tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bùi Văn Sơn, Trần Văn Lâm, Tô Thị Thùy Trinh, Hoàng Đắc Hiệt

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

 

TÓM TẮT:

Loài bọ rùa M. sexmaculatus và C. transversalis khá phổ biến trên nhiều loại cây trồng và có ý nghĩa lớn trong kiểm soát các loài rệp gây hại. Ở điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ 28,4 , ẩm độ 64,22) vòng đời của bọ rùa M. sexmaculatustrung bình là 15,9 ngày, một con trưởng thành cái đẻ khoảng 564 trứng. Bọ rùa chữ Y ngược C. transversalisc vòng đời rung bình 18,3 ngày, một con trưởng thành cái có khả năng đẻ 367 trứng. Con mồi chính của bọ rùa là các loài rệp gây hại, sức tiêu thụ cho cả chu kỳ sống của bọ rùa M. Sexmaculatus là 1636,8 con rệp ngược. bọ rùa C. stransversalis là 3246,7 con rệp. Trứng bọ rùa bảo quản ở nhiệt độ 14 – 15 0C với thời gian bảo quan là 5 ngày có tỷ lệ nở cao nhất từ 35 – 40%. Kết quả thu được nhằm cung cấp cho những nghiên cứu cơ bản cho việc sử dụng loài bắt mồi trong biện pháp sinh học phòng trừ sâu hại.

 

Từ khóa: Menochilus sexmaculatus Fabricius, Coccinella transversalis Fabricius, thiên địch ăn mồi, phòng trừ sinh học.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

KỸ THUẬT TRỒNG LAN KIM TUYẾN

Việc sản xuất thương phẩm cây lan Kim Tuyến là điều tất yếu, đây sẽ là nguồn cung cấp dược liệu chữa bệnh, đồng thời mang lại thu nhập cho nông dân, góp phần bả...

Xem Thêm

Nông nghiệp Hữu cơ - Nền tảng Sản xuất Nông nghiệp Bền vững

Năm 2018, chính phủ ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018. Trong đó, về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu c...

Xem Thêm

Nghiên cứu hiệu lực kháng nấm Collectotrichum capsici gây bệnh thán thư trên cây ớt của phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học

Chitosan được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ dung dịch chitosan 5% trong acetic acid có và không có xử lý kết hợp H2O2 để chế tạo oligochitosan. Chế phẩm ol...

Xem Thêm

Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý và độ tuổi thích hợp đến khả năng ra hoa của lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) nhập nội trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm chủ động điều khiển sự ra hoa của lan Hồ Điệp theo ý muốn tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý lạnh với các thời gia...

Xem Thêm

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng Diaphania indica Sauders (Pyralidae - Lepidoptera) trên cây dưa leo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu nhằm cung cấp số liệu cơ bản về đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và t...

Xem Thêm

Phòng trừ nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae hại cây dưa lê trong nhà lưới bằng nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius longispinosus (Phytoseiidae - Acarina)

Sử dụng một loài động vật ăn thịt mite Amblyseius longispinosus để kiểm soát nhện nhện đỏ Tetranychus urticae Koch trên dưa lê (Cucumis melo L.) được tiến hành ...

Xem Thêm