Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng Diaphania indica Sauders (Pyralidae - Lepidoptera) trên cây dưa leo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng Diaphania indica Sauders (Pyralidae - Lepidoptera) trên cây dưa leo tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trần Văn Lâm, Bùi Văn Sơn

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

TÓM TẮT:

Mục đích nghiên cứu nhằm cung cấp số liệu cơ bản về đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các biện pháp quản lý hữu hiệu loài dịch hại này trên cây dưa leo. Đề tài được thực hiện trong phòng thí nghiệm với phương pháp nuôi sinh học cá thể và điều tra biến động quẩn thể sâu xanh hai sọc trắng ngoài đồng ruộng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, ở điều kiện nhiệt độ 29,6C và độ ẩm 63,3%, giai đoạn trứng của D. indica là 2,9 ngày, giai đoạn sâu non là 10,9 ngày, giai đoạn nhộng là 5,4 ngày và thời gian phát triển vòng đời là 20,46 ngày. Trung bình một ngài cái D. indica đẻ được 180,27 trứng. Khi nuôi với thức ăn là lá dưa leo, ở nhiệt độ 28,7C và độ ẩm 64,9%, D. indica có tiềm năng phát triển quần thể với hệ số nhân quần thể (R) là 20,99 và chỉ số tăng tự nhiên của 1 thế hệ (r) là 0,1952. Trên các vườn dưa leo điều tra ghi nhận chỉ có 3 loài thiên địch của D. indica là ong đen kén trắng (Cotesia sp.) ký sinh sâu non, bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) và nhện linh miêu (Oxyopes javanus) là 2 loài ăn mồi.

Từ khoá: Diaphania indica Sauders, dưa leo, sâu xanh hai sọc trắng

Bài Viết Cùng Chủ Đề

KỸ THUẬT TRỒNG LAN KIM TUYẾN

Việc sản xuất thương phẩm cây lan Kim Tuyến là điều tất yếu, đây sẽ là nguồn cung cấp dược liệu chữa bệnh, đồng thời mang lại thu nhập cho nông dân, góp phần bả...

Xem Thêm

Nông nghiệp Hữu cơ - Nền tảng Sản xuất Nông nghiệp Bền vững

Năm 2018, chính phủ ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018. Trong đó, về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu c...

Xem Thêm

Nghiên cứu hiệu lực kháng nấm Collectotrichum capsici gây bệnh thán thư trên cây ớt của phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học

Chitosan được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ dung dịch chitosan 5% trong acetic acid có và không có xử lý kết hợp H2O2 để chế tạo oligochitosan. Chế phẩm ol...

Xem Thêm

Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý và độ tuổi thích hợp đến khả năng ra hoa của lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) nhập nội trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm chủ động điều khiển sự ra hoa của lan Hồ Điệp theo ý muốn tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý lạnh với các thời gia...

Xem Thêm

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học, khả năng ăn mồi của bọ rùa (Menochilus sexmaculatus fabricius) và (Coccinella transversalis fabricius) trên một số côn trùng gây hại chính trong nhà lưới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Loài bọ rùa M. sexmaculatus và C. transversalis khá phổ biến trên nhiều loại cây trồng và có ý nghĩa lớn trong kiểm soát các loài rệp gây hại. Ở điều kiện phòng...

Xem Thêm

Phòng trừ nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae hại cây dưa lê trong nhà lưới bằng nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius longispinosus (Phytoseiidae - Acarina)

Sử dụng một loài động vật ăn thịt mite Amblyseius longispinosus để kiểm soát nhện nhện đỏ Tetranychus urticae Koch trên dưa lê (Cucumis melo L.) được tiến hành ...

Xem Thêm