Nông nghiệp Hữu cơ - Nền tảng Sản xuất Nông nghiệp Bền vững

 • 16-06-2020 11:15
 • AHRD

Năm 2018, chính phủ ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018. Trong đó, về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu c...

Xem Thêm

Probiotec và Tiềm năng Ứng dụng trong Nuôi trồng Thủy sản

 • 11-06-2020 09:08
 • AHRD

Sau năm 2006 khi EU cấm sử dụng kháng sinh làm chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi với mục đích kích thích tăng trọng thì probiotic được xem là ứng viên tiềm n...

Xem Thêm

Phát triển cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô

 • 25-05-2020 15:14
 • AHRD

Trên địa bàn Tp HCM hiện có khoảng 24 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật, chủ yếu là các viện, trường nghiên cứu có kết hợp sản xuất...

Xem Thêm

Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm

 • 18-05-2020 14:00
 • ahrd

Phòng phân tích kiểm nghiệm nông sản của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và có đầy đủ các trang thi...

Xem Thêm

Sản xuất bột thanh long ruột đỏ bằng phương pháp sấy thăng hoa

 • 15-05-2020 09:57
 • ahrd

Bột làm từ trái thanh long ruột đỏ được ứng dụng để làm màu thực phẩm thay màu hóa học, ứng dụng vào công nghệ chế biến các sản phẩm bánh mì, yaout, rau câu, kẹ...

Xem Thêm

Nghiên cứu hiệu lực kháng nấm Collectotrichum capsici gây bệnh thán thư trên cây ớt của phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học

 • 10-04-2020 11:36
 • ahrd

Chitosan được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ dung dịch chitosan 5% trong acetic acid có và không có xử lý kết hợp H2O2 để chế tạo oligochitosan. Chế phẩm ol...

Xem Thêm