Đào tạo, tập huấn và hợp tác quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn với các kỹ sư nông nghiệp có chuyên môn cao trong và ngoài nước để giúp cho bà con nông dân ...

Xem Thêm

Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu chuyên cung cấp các loại cây giống và chuyển giao quy kỹ thuật cho bà con nông dân nào có nhu cầu...

Xem Thêm

Phân tích kiểm nghiệm Nông sản

Phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh, giám định bệnh trên trồng, vật nuôi và đã được công nhận iso 17025:2005...

Xem Thêm