Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu chuyên cung cấp các loại cây giống và chuyển giao quy kỹ thuật cho bà con nông dân nào có nhu cầu...

Xem Thêm

Phân tích kiểm nghiệm Nông sản

Phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh, giám định bệnh trên trồng, vật nuôi và đã được công nhận iso 17025:2005...

Xem Thêm