Quyết định về việc Công nhận năng lực phòng thử nghiệm

 

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

Phòng thí nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, với mã số VLAT 1.063, được Bộ Khoa học Công nghệ cho phép thực hiện hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp...

Xem Thêm

Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu chuyên cung cấp các loại cây giống và chuyển giao quy kỹ thuật cho bà con nông dân nào có nhu cầu...

Xem Thêm