DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

 

GIỚI THIỆU CHUNG

        Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản được thành lập theo quyết định số 69/QĐ-TTNC ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm nhằm góp phần thực hiện mục tiêu hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao là nâng cao chất lượng nông sản, góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp. Trung tâm đã thành lập, đồng thời xây dựng, áp dụng hệ thống chất lượng của Phòng thử nghiệm dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan của quốc tế. Lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm, Trung tâm đã được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) công nhận là Phòng thí nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, với mã số VLAT 1.063, được Bộ Khoa học Công nghệ cho phép thực hiện hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học.

TẦM NHÌN -SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

        Trung tâm sẽ là nơi có đủ năng lực phân tích, kiểm soát chất lượng đầu vào của các nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của sản xuất trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kiểm soát, tạo ra được các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho người tiêu dùng.

Sứ mệnh:

       Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích của Phòng bằng các phương pháp đã được công nhận, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian kiểm nghiệm. Sử dụng những kết quả kiểm nghiệm với những phương pháp phân tích tối ưu để phục vụ xã hội, cộng đồng và các doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi:        CHẤT LƯỢNG - BẢO MẬT - KHÁCH QUAN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản gồm các bộ phận sau:

     - Bộ phận Vi sinh:

     + Phòng chuẩn bị môi trường

     + Phòng xử lý mẫu

     + Phòng cấy

     + Phòng thử sinh hóa

     - Bộ phận Hóa lý:

     + Phòng thiết bị sắc ký

     + Phòng sắc ký khí FID

     + Phòng chuẩn bị mẫu sắc ký

     + Phòng hóa cơ bản

     + Phòng thiết bị AAS

     + Phòng bảo quản mẫu và dụng cụ

     Bộ phận nhận mẫu và trả kết quả: 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

       Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản đã được AOSC công nhận có năng lực thử ngiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025:2017 đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh trong nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm,..; Các chỉ tiêu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông thủy sản và thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm, chế phẩm sinh học.

        Trong đó, lĩnh vực hóa lý tập trung vào phân tích các chỉ tiêu: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ, Phospho hữu cơ, họ Cúc, họ Carbamate; dư lượng kháng sinh, chất tăng trọng, chất phụ gia thực phẩm; các chỉ tiêu dinh dưỡng: đạm, béo, tinh bột, đường, carbohydrate, ẩm, xơ..; các chỉ tiêu hàm lượng khoáng, nguyên tố vi lượng: Fe, Zn, Ca, Mg, Na, K,…; các chỉ tiêu  kim loại nặng độc hại như: Pb. Cd, As, Hg…

        Lĩnh vực vi sinh, phòng được đầu tư các thiết bị như: để thực hiện phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong nông sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; các chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong nước uống, nước sinh hoạt, nước thải.

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

        Phòng được đầu tư các thiết bị để thực hiên phân tích như: Máy sắc ký lỏng khối phổ ghép khối phổ (LC/MS/MS, máy sắc ký lỏng HPLC, máy sắc ký khí khối phổ ghép khối phổ (GC/MS/M)S, máy quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS, máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS, bộ phá mẫu Kjeldahl, máy cất đạm, máy chiết béo; máy PCR, máy điện di, máy ly tâm, máy chụp gel, nồi hấp khử trùng, tủ cấy an toàn sinh học cấp 2, tủ ủ, tủ đông,.. Các thiết bị, dụng cụ chuẩn bị mẫu như: Ly tâm tốc độ cao, cô quay, vortex, siêu âm, máy phá mẫu vi sóng…; Thiết bị phục vụ trong phân tích như: Cân phân tích, máy khuấy từ, tủ mát, tủ ấm, tủ đông,..

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Quyết định về việc Công nhận năng lực phòng thử nghiệm

Quyết định về việc Công nhận năng lực phòng thử nghiệm...

Xem Thêm

Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu chuyên cung cấp các loại cây giống và chuyển giao quy kỹ thuật cho bà con nông dân nào có nhu cầu...

Xem Thêm