Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Cung cấp các giống cây như lan, cây cảnh đô thị, rau ăn quả,...

Cung cấp các giống cá bao gồm: cá dĩa, cá chép Nhật, cá heo xanh nước ngọt, cá thiên đường,...

Chuyển giao quy trình như: Kỹ thuật trồng dưa lê; kỹ thuật trồng cà chua bi; kỹ thuật trồng ớt ngọt; kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc một số loại lan;... 

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Quyết định về việc Công nhận năng lực phòng thử nghiệm

Quyết định về việc Công nhận năng lực phòng thử nghiệm...

Xem Thêm

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

Phòng thí nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, với mã số VLAT 1.063, được Bộ Khoa học Công nghệ cho phép thực hiện hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp...

Xem Thêm