Phân tích kiểm nghiệm Nông sản

Phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh, giám định bệnh trên trồng, vật nuôi và đã được công nhận iso 17025:2005

- Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Diazinone, Aldrin, Chlopyrifos,Cypermethrin và Deltamethrin trong rau quả

- Dư lượng Chloramphenicol trong thủy sản

- Hàm lượng Phospho tổng số trong phân bón

- Hàm lượng Pb trong nước và nước thải

- Phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm

- Định lượng E.coli β-glucuronidase dương tính trong sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc

- Phát hiện virus gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

- Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

- Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (RT-PCR)…

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cung cấp các loại cây giống, quy trình kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu chuyên cung cấp các loại cây giống và chuyển giao quy kỹ thuật cho bà con nông dân nào có nhu cầu...

Xem Thêm