Giới thiệu về Trung Tâm

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND Tp.HCM, nhằm hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm tọa lạc trong khuôn viên khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh, có sở hạ tầng thiết yếu, các công trình phục vụ quản lý hoạt động, bao gồm các công trình như giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, văn phòng làm việc, nhà thí nghiệm, hệ thống nhà kính, nhà lưới, nhà kho, nhà học tập và chuyển giao cộng nghệ, hệ thống viễn thông, …. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã phát triển thành một Khu kinh tế kỹ thuật, huy động các nguồn lực khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

 

2. CƠ CẤU

3. CHỨC NĂNG

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
  • Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ; 
  • Hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực;
  • Dịch vụ khoa học kỹ thuật

4. NHIỆM VỤ

  • Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất; lai tạo và thử nghiệm giống mới; nghiên cứu bảo quản và chế biến nông sản;
  • Thực hiện trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao công nghệ;
  • Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp tập huấn để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp;
  • Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước;
  • Tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các chế phẩm sinh học, giống cây trồng, cá cảnh và nguyên vật liệu nông nghiệp;
  • Tổ chức hội thảo, hội chợ quảng bá mô hình và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;

Bài Viết Cùng Chủ Đề