Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 28/6/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội được tổ chức trong không khí trang nghiêm và có sự tham dự của các đại diện Đảng ủy BQL Khu NNCNC, Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo và đại diện BCH Công đoàn các Trung tâm trực thuộc Ban BQL Khu NNCNC và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

       Đại hội được tổ chức với nội dung như sau:

 1. Chào cờ.
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.
 4. Thông qua chương trình đại hội, quy chế Đại hội.
 5. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2019-2024); Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV (2019-2024).
 6. Đại hội thảo luận.
 7. Báo cáo đề án nhân sự giới thiệu tham gia BCH CĐCSTV.
 8. Giới thiệu Tổ bầu cử, thông qua thể lệ, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử.
 9. Phát biểu của Lãnh đạo (CĐCS Ban, Giám đốc Trung tâm).
 10. Công bố kết quả bầu cử - Ra mắt nhiệm kỳ mới.
 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCSTV.

      Chào cờ bế mạc.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự.

 

Thành phần Đoàn chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu gồm có: Đ/c Lê Văn Cửa – Chủ tịch CĐCSTV, Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh – Phó chủ tịch CĐCSTV và đ/c Trần Minh Mẫn – Ủy viên BCH CĐCSTV. Về phía Ban Thư ký gồm các đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sương và đ/c Phạm Thị Hà Vân.

 

Đ/c Lê Văn Cửa - Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Nghiên cứu thông qua chương trình, quy chế Đại hội, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2019-2024)

Đ/c Trần Minh Mẫn – Ủy viên BCH CĐCSTV Trung tâm Nghiên cứu báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Đ/c Lê Văn Cửa - Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Nghiên cứu  báo cáo đề án nhân sự giới thiệu tham gia BCH CĐCSTV

Đ/c Nguyễn Văn Lượng giới thiệu Tổ bầu cử, thông qua thể lệ, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử

  

Các công đoàn viên bầu cử và Tổ bầu cử kiểm tra phiếu bầu tại Đại hội

 

Đ/c Phạm Đình Dũng – Chủ tịch công đoàn cơ sở BQL Khu NNCNC và Đ/c Trần Văn Bình đại diện BQL Khu NNCNC phát biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Công bố kết quả bầu cử và ra mắt BCH CĐCSTV nhiệm kỳ mới 2019 – 2024

Đ/c Phạm Thị Hà Vân thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCSTV năm 2019

Bài Viết Cùng Chủ Đề

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 10/03/2020, Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trườ...

Xem Thêm

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tham gia Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu q...

Xem Thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 đến tất cả các anh chị đã tham gia xét tuyển tro...

Xem Thêm

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

Ngày 10/10/2019 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Hội thảo chuyển đề “Sản xuất Nông nghiệp hữu cơ trong giai đoạn hiện nay...

Xem Thêm

Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19 năm 2019

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2019), tại Hội trường TP HCM, chiều 20-8, UBND TP, LĐLĐ TP và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã long tr...

Xem Thêm

Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIX năm 2019

Đồng chí Phạm Đình Dũng vinh dự được đề cử giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIX sẽ diễn ra ngày 20-8-2019 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Liên đoàn Lao động...

Xem Thêm