Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý và độ tuổi thích hợp đến khả năng ra hoa của lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) nhập nội trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý và độ tuổi thích hợp đến khả năng ra hoa của lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) nhập nội trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Lê Thị Thu Mận, Nguyễn Thị Bích Phượng, Hoàng Đắc Hiệt

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Nhằm chủ động điều khiển sự ra hoa của lan Hồ Điệp theo ý muốn tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý lạnh với các thời gian xử lý và độ tuổi khác nhau. Ở chế độ nhiệt xử lý ban ngày là 27 0C và ban đêm duy trì ở 17 0C liên tục trong 15 ngày, ở điều kiện này giống Hồ Điệp Taida Peal cho tỷ lệ xuất hiện phát hoa cao nhất (91,67%) và thời gian xuất hiện phát hoa ngắn nhất (61,7 ngày). Xử lý cây lan Hồ Điệp trên 15 tháng tuổi đảm bảo khả năng ra hoa cũng như chất lượng hoa.

Từ khóa: lan Hồ Điệp Taida Pearl, xử lý lạnh, thời gian xử lý, độ tuổi.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng Diaphania indica Sauders (Pyralidae - Lepidoptera) trên cây dưa leo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu nhằm cung cấp số liệu cơ bản về đặc điểm sinh học và sự phát triển quần thể của sâu xanh hai sọc trắng, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và t...

Xem Thêm

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học, khả năng ăn mồi của bọ rùa (Menochilus sexmaculatus fabricius) và (Coccinella transversalis fabricius) trên một số côn trùng gây hại chính trong nhà lưới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Loài bọ rùa M. sexmaculatus và C. transversalis khá phổ biến trên nhiều loại cây trồng và có ý nghĩa lớn trong kiểm soát các loài rệp gây hại. Ở điều kiện phòng...

Xem Thêm

Phòng trừ nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae hại cây dưa lê trong nhà lưới bằng nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius longispinosus (Phytoseiidae - Acarina)

Sử dụng một loài động vật ăn thịt mite Amblyseius longispinosus để kiểm soát nhện nhện đỏ Tetranychus urticae Koch trên dưa lê (Cucumis melo L.) được tiến hành ...

Xem Thêm

Ảnh hưởng của nồng độ GA3, BA và thời điểm xử lý đến chất lượng hoa lan Hồ điệp Taida pearl tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tăng khả năng ra hoa và nâng cao chất lượng hoa của lan Hồ Điệp tại thành phố Hồ Chí Minh, giống lan Hồ Điệp Taida Pearl được đưa vào xử lý với các nồng đ...

Xem Thêm