Đánh giá và chọn lọc các dòng mía (Saccharum officinarum L.) chịu mặn tái sinh từ mô sẹo đã được xử lý ethyl methane

Nhằm tạo ra giống mía có năng suất cao, phẩm chất tốt và có khả năng kháng mặn. Trong điều kiện in vitro, các cá thể mía được tái sinh sau khi xử lý đột biến đư...

Xem Thêm

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens rubin) và cây Diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans)

Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens Rubin) và cây diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans), tạo chồi...

Xem Thêm

Khảo sát khả năng phát sinh Protocorm like bodies trực tiếp từ phát hoa cây lan Renanthera sp.

Renanthera là một trong những giống lan cao cấp ở Việt Nam, cây có giá trị cao, phát hoa cứng cáp, phân nhánh nhiều và lâu tàn. Mục đích của nghiên cứu này là t...

Xem Thêm

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro hai giống dứa kiểng Thơm son (Ananas bracteatus) và Long phụng (Ananas comosus)

Đề tài nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống in vitro hai giống dứa kiểng Thơm Son (Ananas bracteatus) và Long Phụng (Ananas comosus), tạo cây con trực tiếp ...

Xem Thêm

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro địa lan Hương cát cát (Cymbidium Golden Elf)

Trong nghiên cứu này, chồi non có chiều dài 7-8 cm được sử dụng làm vật liệu khởi đầu. Sau khi khử trùng, mẫu được nuôi trên môi trường MS có bổ sung BA 1,5 mg/...

Xem Thêm

Nghiên cứu tính kháng sinh của tinh dầu nghệ (Curcuma langa) và ứng dụng trong bảo quản tôm khô

Tinh dầu nghệ có khả năng kháng khuẩn và nấm mốc rất tốt. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá khả năng kháng vi sinh của tinh dầu nghệ lên 2 chủng...

Xem Thêm