Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng ớt cay trong điều kiện nhà màng dùng hệ thống tưới bón nhỏ giọt

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng ớt cay trong điều kiện nhà màng dùng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chă...

Xem Thêm

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cà chua bi trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cà chua bi trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồ...

Xem Thêm

Tư vấn chuyển giao lắp đặt hệ thống và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh

Tư vấn chuyển giao lắp đặt hệ thống và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh gồm kệ trồng gắn tường, kệ trồng cây đứng,......

Xem Thêm

Chuyển giao mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Mô hình trồng dưa lưới của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM được kế thừa những kết quả nghiên cứu của thế giới về chế độ dinh dưỡng, kỹ thuật bấm ngọn, ...

Xem Thêm

Chuyển giao quy trình trồng Nấm trong nhà màng dùng hệ thống tưới phun sương

Chuyển giao quy trình trồng Nấm trong nhà màng dùng hệ thống tưới phun sương gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm đến khi thu hoạch sản phẩm...

Xem Thêm

Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh. Thao tác, kỹ thuật khử t...

Xem Thêm